English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Bible 


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Bog je namreč svet tako vzljubil

S tem ciljem smo slavili Boga ste pripravljeni za videorecording pesmi pevec, skladatelj in Evangelist - Georg Zmozek.
Najdete pesmi tukaj - pohvali v številnih jezikih z namenom, da slave imenu Jezusa.
Takoj po ustanovitvi nove videorecord pesem in podporo, ki temelji na Od naših sodelavcev Glede na prevod v svoj jezik in povratne informacije od njih, bo New videorecordings Bodite pripravljeni tu za vas vsak dan.
Veseli bomo, da vam pošljemo informacije in za novo video-pesmi - prosimo, da vaš e-poštni naslov tukaj:

Iščemo prevajalca v slovenskem jeziku. Pišite nam na email jiri@zmozek.cz

With this target we glorify the God you Prepared for the videorecording songs of singer, composer and Evangelist - Georg Zmozek.
You CAN find the songs here - Praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and support based on the From Our collaborators Regarding to the translation into your language and feedback from Them, The New videorecordings Will Be ready here for you every day.
We Will Be Glad to send you an information and for the new video-songs - please put your email address here:

We are looking for a translator in the Slovenian language. Write to us at email jiri@zmozek.cz

E-mail:

Bog je namreč svet tako vzljubilShare with friends on Facebook

Bog je namreč svet tako vzljubil,
da je dal svojega edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil,
ampak bi imel večno življenje. 

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Bog je namreč svet tako vzljubil

Bog je namreč svet tako vzljubil

I know who loves me

I know who loves me

 

TOP 20


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


Bog je namreč svet tako vzljubil


I know who loves me